Księgozbiór Mielżyńskich

Prowadzony w latach 2014-2015 projekt pt. „XIX-wieczny księgozbiór wielkopolskiego rodu Mielżyńskich z Iwna i Chobienic - bliżej historii - od regionu do Europy” miał na celu wprowadzenie do bibliotecznego systemu elektronicznego dostępnego on-line informacji o książkach z XIX-wiecznego księgozbioru historycznego tego wielce zasłużonego dla nauki rodu. Bogactwo i różnorodność kolekcji odzwierciedla pokoleniowe zainteresowania jej właścicieli, tworzących prywatne biblioteki dworskie. Mielżyńscy byli darczyńcami książek i dzieł sztuki dla PTPN
u początków jego powstania. Seweryn Mielżyński był ponadto fundatorem gmachu Towarzystwa, który dziś znajduje się przy ulicy jego imienia.
W celu upowszechnienia kolekcji i ułatwienia dostępu do niej dla badaczy sporządzony został spis druków z księgozbioru Mielżyńskich (skatalogowanych w latach 2014-2015), który jest  dostępny w zakładce „Katalogi drukowane, spisy kolekcji Biblioteki PTPN”. W katalogu komputerowym biblioteki w indeksie haseł przedmiotowych kolekcję można odnaleźć dzięki hasłu „Księgozbiór Mielżyńskich”.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.