Szanowni Czytelnicy

Szanowni Czytelnicy,

informujemy, że w Bibliotece PTPN działa usługa zamawiania książek droga elektroniczną w katalogu on-line http://ptpn-hip.pfsl.poznan.pl. Usługa ta dotyczy wyłącznie pozycji, przy których widnieje przycisk „zamów” oraz czytelników, którzy mają uaktualnione konto czytelnika; w razie nieaktualnych danych – nr PESEL i nr karty bibliotecznej – należy zgłosić zmiany osobiście w Bibliotece.
Czas realizacji zamówienia 1 godz., odbiór książek w wypożyczalni w godzinach pracy Biblioteki. Czas realizacji zamówień składanych bezpośrednio w Bibliotece – jak dotychczas, tj. do 15 minut.
 
UWAGA! Chcąc odebrać książkę tego samego dnia, należy złożyć zamówienie przez Internet przynajmniej na godzinę przed zamknięciem magazynów:

  • poniedziałek – piątek do  godz.15.45 (od października do kwietnia),
  • poniedziałek – piątek do godz. 14.00 (od maja do września).

Zamawianie książek niemających opisu w katalogu komputerowym odbywa się:

  • przez zdigitalizowany katalog kartkowy, po wrzuceniu wybranej pozycji do koszyka i wypełnieniu formularza zamówieniowego;
  • na miejscu w Bibliotece, po odszukaniu w katalogu kartkowym opisu książki (przeznaczonej do wypożyczenia na zewnątrz) i podaniu jej sygnatury bibliotekarzowi.

Książki zostaną udostępnione czytelnikowi dopiero po skatalogowaniu komputerowym, co trwa do 2 dni roboczych (UWAGA! W tym okresie czytelnik może sam sprawdzić przez Internet czy w katalogu komputerowym pojawił się już opis zamówionej książki, jeśli tak, można książkę odebrać w godzinach pracy Biblioteki).