Wypożyczenia międzybiblioteczne w systemie „Academica” Biblioteki Narodowej

Zapraszamy do korzystania z pełnotekstowych cyfrowych publikacji naukowych w systemie Academica Biblioteki Narodowej. Baza liczy kilkaset tysięcy monografii, podręczników, skryptów oraz czasopism. Zawartość bazy można przeglądać przy pomocy wyszukiwarki na stronie Academica Wypożyczalnia. Tytuły niechronione już prawem autorskim są udostępniane bez ograniczeń każdemu użytkownikowi Internetu. Natomiast publikacje chronione prawem autorskim  udostępniamy, jako książnica należąca do systemu Academica, na dedykowanym terminalu komputerowym w naszej bibliotece.
Ze szczegółowym regulaminem systemu Academica można zapoznać się w wypożyczalni Biblioteki PTPN.

 

 

BIBLIOTEKA PTPN  UDOSTĘPNIA RĘKOPISY WINCENTEGO KRAIŃSKIEGO

 

 

 

 

 

Spuścizna ks. Wincentego Kraińskiego (16.4.1786 – 16.10.1882), pedagoga, prawnika, pisarza, uczestnika powstania listopadowego, duchownego diecezji wrocławskiej i wieloletniego wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego, tzw. „Teki Kraińskiego”, została ofiarowana PTPN przez W. Kraińskiego w latach 1873-1876.

W skład 72 „Tek” wchodzą dokumenty osobiste twórcy spuścizny, autografy jego prac: teksty wykładów uniwersyteckich wygłaszanych we Wrocławiu, pisma o treści politycznej, społecznej, moralnej i religijnej spisywane zarówno wierszem, jak i prozą,  korespondencja oraz zbiór dyplomów doktorskich i honorowych Uniwersytetu Wrocławskiego z lat 1854-1876, w tym dyplomy studiujących we Wrocławiu Poznaniaków. Jednostki rękopiśmienne ochraniają zabytkowe XIX-wieczne teki introligatorskie, które poddano konserwacji w Pracowni Restauracji Książki Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Spuścizna została uporządkowana dzięki dofinansowaniu przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych przekazanemu Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk na realizację zadania „Opracowanie, inwentaryzacja i konserwacja spuścizny ks. Wincentego Kraińskiego”. Zadanie zostało sfinansowane w 89,33 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Spis jednostek wchodzących w skład spuścizny włączono do Wykazu rękopisów Biblioteki PTPN jako sygnatury 2329-2400.