Polecane publikacje cyfrowe

Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen”
 
Biorąc udział w programie MNiSW „Dziedzictwo kulturowe” (priorytet „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”), Bibliotecka PTPN zrealizowała zadanie „Digitalizacja obiektów z historycznych kolekcji w zbiorach Biblioteki PTPN i ich udostępnienie”. W Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej udostępniliśmy czasopismo „Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen = Dziennik Urzędowy Królewskiey Regencyi w Poznaniu” wraz z dodatkami; najobszernieszy z nich to „Öffentlicher Anzeiger = Publiczny Donosiciel”. Z periodyków owych można było dotychczas korzystać wyłącznie w czytelni Biblioteki PTPN.
Polecamy również wprowadzenie do tej kolekcji pt. Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen – Dziennik Urzędowy Królewskiey Regencyi w Poznaniu”. Uwagi historycznoprawne – pióra prof. Andrzeja Gulczyńskiego.

 
 
Wydania cyfrowe dostępne na terminalach komputerowych w siedzibie Biblioteki
 
Stare druki

 • Szembek Fryderyk, Tybet Wielkie Panstwo w Azyey [...] To iest Krotkie opisanie zwyczaiow, nabożeństwa y Wiary narodow Tybetskich przez iednego Kapłana tegoż Zakonu [...] z pism do Wielebnego Oyca swego Generała o tym ztamtąd posłanych, a w Rzymie Drukiem światu wszytkiemu ogłoszonych Roku teraźnieyszego 1628. Kraków post 14 XI 1628
 • Mrzygłodowicz Krzysztof, Relacia Abo Powiesc Cvdowna, O niektorym Duchu w Krolestwie Węgierskim Ktory się od Dnia 24. Lipca, Roku Pańskiego 1641. do Dnia 29. Czerwca, Roku 1642. z Czysca Pannie iedney widocznie pokazywał, rozmawiał, pomocy y ratunku prosil, na koniec wybawiony. [S. l. post 19 VI 1643]
 • Widok Statecznosci Iaponskiey Przez ktorą Sto Osmnascie Zacnych Męczennikow Okrutnymi mękami Dla Iezvsa Chrystvsa zamordowani przez miecz, ogien y wodę Korony Chwały nieśmiertelney dostąpili Roku 1622. Poznań 1625

Zdigitalizowane wybrane tomy serii  Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej PTPN

 • Instrukcje gospodarcze dla majątków wielkopolskich w pierwszej połowie XIX wieku. Wyd. Janina Bielecka. Poznań 1959.
 • Protokoły posiedzeń Koła Polskiego w Berlinie. Oprac. Zdzisław Grot. Poznań 1956
 • Księga uposażenia diecezji poznańskiej z roku 1510. Wyd. Józef Nowacki. Poznań 1950
 • Kazimierz Sczaniecki, Pamiętnik. Wielkopolska i powstanie styczniowe we wspomnieniach galicyjskiego ziemianina. Poznań 1995
 • Volumina legum. T. 10, Konstytucje Sejmu Grodzieńskiego z 1793 roku. Poznań 1956
 • Przywileje miasta Poznania XIII-XVIII wieku. Wyd. Witold Maisel. Poznań 1994
 • Korespondencya księcia Józefa Poniatowskiego z Francyą. 1-5. Poznań 1921-1929

Publikacje elektroniczne XXI wieku

 • Sława Żmudzinów/Žemaičių šlovė. Antologia dwujęzycznej poezji litewsko-polskiej z lat 1794-1830. Red. Paweł Bukowiec. Kraków 2012
 • Grażyna Zielińska, Filozofia dramy w procesie twórczym. T. 1-2. Kraków 2013
 • Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej. Pod red. Ewy Malinowskiej, Jolanty Nocoń, Urszuli Żydek-Bednarczuk. Kraków 2013
 • „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2013, z. 69.

Publikacje elektroniczne z zasobu Biblioteki Narodowej
Baza cyfrowych publikacji naukowych w systemie Academica Biblioteki Narodowej liczy kilkaset tysięcy monografii, podręczników, skryptów oraz czasopism. Zawartość bazy można przeglądać przy pomocy wyszukiwarki na stronie Academica Wypożyczalnia. Tytuły niechronione już prawem autorskim są udostępniane bez ograniczeń każdemu użytkownikowi Internetu. Natomiast publikacje chronione prawem autorskim  udostępniamy, jako książnica należąca do systemu Academica, na dedykowanym terminalu komputerowym w naszej bibliotece.
Ze szczegółowym regulaminem systemu Academica można zapoznać się w wypożyczalni Biblioteki PTPN.