Wykłady otwarte i wystawy na życzenie

W naszej zabytkowej siedzibie oferujemy bezpłatnie „WYKŁADY OTWARTE NA ŻYCZENIE” połączone z prezentacją unikatowych obiektów z księgozbioru Biblioteki, w tym zabytkowych map, starych druków, dzieł XIX-wiecznych i rękopisów z różnych dziedzin wiedzy: botaniki, astronomii, nauk rolniczych, fizyki, medycyny, historii czy literatury. Prelekcje te są adresowane do grup zorganizowanych (uczniów szkół różnego typu , studentów – zwłaszcza kierunków humanistycznych, studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz innych zainteresowanych). Przygotowujemy także prelekcje lub zajęcia dla studentów o innej tematyce, wskazanej przez zainteresowanych. Prosimy o umówienie się przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Poniżej uwidoczniono tematy wykładów/prelekcji. 

W związku z wprowadzeniem do programów nauczania pracy metodą projektową, oferujemy nauczycielom i uczniom pomoc merytoryczną w przygotowaniu potrzebnych materiałów i bogaty księgozbiór.

Ponadto zapraszamy młodzież z nauczycielami na lekcje przygotowujące do samodzielnej pracy w bibliotece: ćwiczenie umiejętności wyszukiwania informacji w katalogu komputerowym oraz w bazach dostępnych online (recenzji do książek, filmów, spektakli teatralnych, wystaw). Uczymy także sporządzania opisu bibliograficznego publikacji wykorzystanych w pracy nad projektami szkolnymi. Dla wszystkich uczniów – lekcje biblioteczne ukierunkowane na ich konkretne zapotrzebowanie (np. dla klas sprofilowanych proponujemy lekcje teatralne, językoznawcze, z historii rolnictwa, medycyny, astronomii i inne).

 

KONTAKT:

www.biblioteka.ptpn.poznan.pl

e-mail: informacja@ptpn.poznan.pl

tel.: 61 852-74-41, wewn. 30; 61 852-44-87

 

        WYKŁADY:

 

 1. Archiwum genealogiczne dra Wojciecha Skowrońskiego ze zbiorów rękopisów  Biblioteki PTPN.

 2. August Cieszkowski – Cieszkowiana w zbiorach Biblioteki PTPN.

 3. Dawna książka, oprawy. Starodruki i oprawne rękopisy w zbiorach Biblioteki PTPN z prezentacją obiektów.

 4. Dziedzictwo Hipokratesa. Medycyna przez wieki (z prezentacją obiektów z w. XVI-XX).

 5. Historia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i jego Biblioteki (z prezentacją ciekawych obiektów z księgozbioru).

 1. Jan Konstanty Żupański (1804-1883) i jego Wydawnictwo (z prezentacją książek z jego Wydawnictwa pochodzących z księgozbioru Biblioteki PTPN).

 1. Kongres Wiedeński – z prezentacją obiektów ze zbiorów Biblioteki PTPN.

 2. Ksiądz Franciszek Ksawery Malinowski – językoznawca i jeden z pomysłodawców powołania do życia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (spuścizna rękopiśmienna i publikacje).

 3. Książki heraldyczne  w  zasobach Biblioteki PTPN z prezentacją obiektów.

 4. Kulinaria w zbiorach Biblioteki PTPN (z prezentacją m.in. starych książek kucharskich).

 5. Na krańce świata. Podróże i podróżnicy. Z pokazem starodruków, rękopisów i ekslibrisów XVI-XX wieku z księgozbioru Biblioteki PTPN.

 6. Nauki tajemne i czary w zbiorach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (z prezentacją obiektów z XVI-XX w.).

 7. Poradniki reguł dobrego zachowania (savoir-vivre’u) w zbiorach Biblioteki PTPN (z prezentacją multimedialną i prezentacją książek).

 8. Proweniencje w zbiorach Biblioteki PTPN. Badania proweniencyjne księgozbiorów.   

 9. Rękopisy ze zbiorów PTPN – opracowanie i krytyka  zewnętrzna z prezentacją obiektów.

 10. Seweryn Mielżyński – działacz – społecznik i darczyńca PTPN (z pokazem obiektów z księgozbioru miłosławskiego) .

 11. Spotkanie z historią teatru „na żywo” (z pokazem rękopisów teatralnych, afiszy, plakatów ze zbiorów Biblioteki PTPN).

 12. Zagubieni w ogrodach” – historia ogrodów w rękopisach, drukach i ekslibrisach Biblioteki PTPN.

 13. Zbiory specjalne w Bibliotece PTPN z prezentacją starych druków, rękopisów, kartografii, ikonografii.

      

        WYSTAWY:

 

 1. Poznań i Poznaniacy w Europie.

 2. Poznań i Wielkopolska w dawnej fotografii.

 3. Wielkopolanie w armii Napoleona.

 4. Wielkopolanie w powstaniach 1830–1831 i 1863–1864.

 5. Poezja polska czasów stanisławowskich.

 6. Rozporządzenia pruskie dla ziem polskich z lat 1793–1806, 1815–1875.

 7. Polemiki wokół stronnictw ugodowych w zaborze pruskim.

 8. Inteligencja polska w zaborze pruskim.

 9. Rodzina wielkopolska XIX wieku w literaturze i ikonografii.

 10. Z dziejów archidiecezji poznańskiej.

 11. Żydzi w zaborze pruskim.

 12. Tadeusz Kościuszko (1746–1817).

 13. Arcybiskup Edward Likowski – prezes PTPN.

 14. Wojciech Bogumił Jastrzębowski (1799–1882).

 15. Józef Kostrzewski (1885–1869).

 16. Edward Taylor (1884–1864).

 17. Karol Darwin. Wokół teorii Darwina (polemiki XIX-wiecznych polskich publicystów).

 18. Zamki, pałace i dwory wielkopolskie.

 19. Gostyń w zbiorach Biblioteki PTPN.

 20. Kościan w zbiorach Biblioteki PTPN.

 21. Pleszew i powiat pleszewski w zbiorach Biblioteki PTPN.

 22. Ostrów – Kalisz. Po dwóch stronach kordonu.