Napisali o nas

Wybór tekstów prasowych dotyczących zbiorów Biblioteki PTPN oraz jej działalności (od 1 stycznia 2010 r.), a także wybrane artykuły naukowe bądź popularnonaukowe, które poświęcono obiektom z naszej Książnicy.

●"Spotkania z zabytkami", 7-8 (293-294) XXXV, Warszawa 2011

http://www.ptpn.poznan.pl/html/drupal/sites/default/files/images/spotkanie.jpg

●"Pamiętnik Literacki CII", 2011, z. 1 PL ISSN 0031-0514

http://www.ptpn.poznan.pl/html/drupal/sites/default/files/ii-1.pdf

●"Gazeta Wyborcza" nr 111.7234, 14-15 maj 2011

"Iks" 4(236) 2011, Poznań 2011, s. 80-81

http://www.ptpn.poznan.pl/html/drupal/sites/default/files/Iks.pdf

●"Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" 17(37), Poznań 2010, s. 297-307

http://www.ptpn.poznan.pl/html/drupal/sites/default/files/pietrowicz.pdf

●„Biblioteka" Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu„ Nr 14 (23): 2010.2010.

http://www.ptpn.poznan.pl/html/drupal/sites/default/files/argent.pdf

● „Gazeta Wyborcza – Poznań”, 27 kwietnia 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

● „Gazeta Wyborcza – Lublin”, 4 maja 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● „Gazeta Wyborcza – Poznań”, 12-13 czerwca 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● „Polska Głos Wielkopolski”, 13 września 2010.


  

 

 

 

 

 

 

 

● „iks. Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny”, wrzesień 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

● „Wieści Akademickie. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, nr XVII, 18-21 listopada 2010.