Katalogi drukowane

J. Pietrowicz, Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1951-2325), Poznań 2017.
B. Olejniczak, J. Pietrowicz, Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1-1950), Warszawa 2008.
E. Stelmaszczyk, Katalog starych druków Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Polonica XVI wieku, Poznań 1991.
L. Dobrzyńska-Rybicka, A. Koehlerówna, Katalog druków polskich XVI w. znajdujących się w Bibliotece Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, Poznań 1929.
E. Callier, Spis map geograficznych w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, Poznań 1884.
H. Feldmanowski, Katalog Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, Poznań 1869.