Uprawnienia czytelników

PRAWO DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW MAJĄ:

1. Członkowie PTPN, którzy:

  • zwolnieni są z opłaty wpisowej do Biblioteki,
  • mają możliwość wypożyczania na zewnątrz dzieł wydanych po 1850 r.,
  • mogą korzystać z wypożyczonych dzieł przez rok,
  • mają prawo do zniżki przy zamawianiu usług reprograficznych ze zbiorów Biblioteki.

2. Osoby pełnoletnie
3. Niepełnoletni uczniowie szkół średnich (tylko w Czytelni)
4. Biblioteki i inne instytucje naukowe i kulturalne
5. W uzasadnionych wypadkach Biblioteka może przyznać prawo do korzystania z księgozbioru osobom i instytucjom nie wymienionym w punktach 1.2.2 - 1.2.6.
6. Czytelnicy pełnoletni mogą upoważnić inne osoby do korzystania ze swojego konta (odrębnym formularzem), ale ponoszą wówczas pełną odpowiedzialność za zwrot wypożyczonych dzieł.