Cennik opłat i usług

CENNIK OPŁAT W BIBLIOTECE PTPN

 

 1. Wpisowe do Biblioteki: 12,00 zł na 12 miesięcy (pkt 1.4.1 Regulaminu Biblioteki). WSZYSTKIE PŁATNOŚCI WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ.
 2. Opłata za nieterminowy zwrot dzieła: 0,30 zł za każdy dzień zwłoki (pkt 3.2 Regulaminu Biblioteki).
 3. Opłata za monity: zgodna z taryfą Poczty Polskiej – jest to opłata za wysłanie pocztą monitu wzywającego do zwrotu materiałów bibliotecznych (pkt 4.1 Regulaminu Biblioteki).
 4. Opłata za kwerendy biblioteczne: 30 zł/godz. Dla członków PTPN pierwsze 5 godz. w cenie 7,50 zł/godz. (pkt 6.3 Regulaminu Biblioteki)

 

REPROGRAFIA W BIBLIOTECE PTPN

 

 • Na zlecenie wykonujemy kserokopie, wydruki z mikrofilmów, skany (kolorowe lub w odcieniach szarości) oraz fotografie cyfrowe naszym aparatem. Zlecenia przyjmowane są na specjalnym formularzu w czytelni, tam też podawany jest termin wykonania usługi.
 • Skany i fotografie zapisujemy w formie roboczej, tj. nie wykonujemy obróbki zdigitalizowanych obiektów (np. czyszczenia tła, dodawania kontrastu itp.).
 • Opracowanie plików graficznych, również z materiałów powierzonych, wykonujemy jako odrębne zlecenie, które może obejmować: kadrowanie, skalowanie, retuszowanie (w tym czyszczenie tła), zmianę rozdzielczości i trybu kolorystycznego, korekcję barw (w tym zwiększenie kontrastu) oraz wyrównywanie krzywizn. Cena za usługę może być zróżnicowana w zależności od zakresu wykonanych prac – stawki maksymalne podano w tabeli poniżej.
 • Pliki graficzne zapisujemy wyłącznie na płytach CD/DVD w formatach JPG lub TIF.
 • Jeśli zamawiając usługę nie dostarczy płyty CD/DVD, to przy odbiorze zobowiązany jest zapłacić za użyte do zapisu nośniki optyczne. Biblioteka pobiera opłatę 1,50 zł za płytę CD/DVD.

 

I. Zasady ogólne

1. Zamawiający musi poinformować, do jakich celów zostaną wykorzystane kserokopie, wydruki z mikrofilmów, skany bądź zdjęcia cyfrowe.

 • Wykorzystanie niekomercyjne (badania naukowe, dysertacje na stopień naukowy, edukacja) zwalnia z opłaty dodatkowej 10 zł netto od każdego ujęcia powielanego obiektu.
 • Wykorzystanie komercyjne (zamówienia wydawnictw, muzeów lub innych instytucji do celów wystawienniczych, dalsze reprodukowanie) obciążone jest dodatkową opłatą 10 zł netto za każde ujęcie. W takim wypadku do faktury zostaje dołączone pismo, zawierające zgodę na jednorazowe wykorzystanie powielonych obiektów ze zbiorów Biblioteki PTPN. Ponadto prosimy o umieszczenie informacji o wykorzystaniu naszych zbiorów, a wydawców – o przesłanie 1 egzemplarza publikacji do Biblioteki PTPN.

2. Zdjęcia nieodpłatnie własnym aparatem można wykonać obiektom w dobrym stanie zachowania (z wyłączeniem całych zbiorów specjalnych), wydanym w latach 1801-1945 lub później, za zgodą bibliotekarza na miejscu w czytelni.

3. Reprografia Zbiorów Specjalnychjest wykonywana przede wszystkim w postaci zdjęć cyfrowych i skanów.

W wyjątkowych przypadkach kierownik Zbiorów Specjalnych (lub inna przez niego upoważniona osoba) może udzielić zgody na wykonanie kilku stron kserokopii obiektów w dobrym stanie zachowania.
Zgody na nieodpłatne wykonanie zdjęć własnym aparatem cyfrowym bądź filmowanie własną kamerą obiektów ze zbiorów udziela kierownik Zbiorów Specjalnych (lub inna przez niego upoważniona osoba) tylko w wypadku przygotowywania materiałów informacyjnych, które promują Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

 

II. Cennik

1. Kserokopie, skany i fotografie do celów naukowych i edukacyjnych (badania naukowe, dysertacje na stopień naukowy, ilustracje do publikacji pracowników naukowych, itp.)

 

Zasób

Odpłatność1dla członków PTPN za

Odpłatność1dla pozostałych osób za

kserokopie

skany

fotografie cyfrowe

obróbkę plików graficznych

kserokopie

skany

fotografie cyfrowe

obróbkę plików graficznych

 Dzieła sztuki

30 zł

do 4,50 zł
za 1 plik

60 zł

do 9,00 zł
za 1 plik

 Zbiory specjalne

1,50 zł3

2,50 zł4

7,50 zł

3 zł3

5 zł4

15 zł

 Druki wydane
 w latach
 1801-1945

0,50 zł2

1,50 zł4

3,50 zł

1 zł2

3 zł4

7 zł

 Druki wydane
 po 1945

0,15 zł2

0,75 zł4

2,50 zł

0,30 zł2

1,50 zł4

5 zł

 

1 W tabeli podano ceny brutto.
2 Pod warunkiem dobrego zachowania obiektu.
3 Tylko w wyjątkowych przypadkach, do 10 odbitek, w dobrym stanie zachowania.
4 Skanujemy wyłącznie obiekty do formatu A3, o objętości do 64 stron, w dobrym stanie zachowania.

 

2. Wydruki z mikrofilmów (dla wszystkich zamawiających):

 • czarno-białe i w odcieniach szarości w formacie A4   –   1 zł brutto
 • kolorowe w formacie A4                                            –   2 zł brutto

3. Kserokopie, skany i fotografie do celów komercyjnych (wydawniczych, wystawienniczych itp.)

Do ceny podanej w tabeli należy doliczyć 10 zł netto od każdego ujęcia za wyrażenie przez PTPN jednorazowej zgody na wykorzystanie reprodukcji w konkretnej publikacji lub na konkretnej wystawie. Informacja o tej zgodzie przekazywana jest w postaci odrębnego pisma. Instytucja zamawiająca reprodukcje jest zobowiązana umieścić w publikacji/na wystawie informację, że prezentowane reprodukcje pochodzą z Biblioteki PTPN, a w wypadku publikacji dodatkowo przekazać nieodpłatnie 1 egzemplarz dzieła, w którym je wykorzystano.

 

UWAGI:

Zamawiający może otrzymać fakturę za wykonane usługi. Faktury wystawia księgowość PTPN najwcześniej na drugi dzień – potrzebny jest NIP zamawiającego (w przypadku instytucji), jego adres i nazwa.
Niekiedy możliwe jest obniżenie lub zwolnienie z opłaty za prawa do rozpowszechniania, jeśli instytucja edukacyjna bądź kulturalna (np. redakcja prasowa, telewizyjna itp.) wystąpi do dyrektora Biblioteki PTPN z pisemną prośbą, uzasadniając ją wykorzystaniem obiektów do programów edukacyjnych itp.

 

Poznań, 6.07.2017 r.